0868472666

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

 9

 khoá học              

30

giờ/khoá 

 20

 buổi/khoá

 Học phí 

Liên hệ tư vấn

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC TEEN WORLD

CAMBRIDGE ESOL: KET FOR SCHOOLS 1

  • IELTS 3.5
  • TOEFL IBT: 40
  • TOEIC: 400
  • CAE: 30
  • Hoàn thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
  • Đẩy mạnh thực hành giao tiếp
  • Phát triển tư duy phản biện
  • Phát triển kỹ năng thuyết trình

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY

  • Beyond A1+, A2, A2+