0868472666
ENGLISH FOR KIDS - STEP UP
Step Up là chương trình Anh ngữ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, áp dụng chương trình Fastrack English mua bản quyền từ Hoa Kỳ. Chương trình dành cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.Step Up là chương trình Anh ngữ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, áp dụng chương trình Fastrack English mua bản quyền từ Hoa Kỳ. Chương trình dành cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.