0868472666

ENGLISH FOR KIDS - LITTLE BEE

Little Bee là chương trình Anh ngữ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, cung cấp cho trẻ nền tảng Anh Ngữ vững chắc, phát triển toàn diện ở 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Chương trình dành cho trẻ từ 3 - 5 tuổi. Học viên học cùng giáo viên Việt Nam và nước ngoài (cam kết ít nhất là 50% giáo viên nước ngoài).

Litte Bee là chương trình Anh ngữ dành cho trẻ vỡ lòng, làm quen với ngoại ngữ thông qua các phương pháp trực quan sinh động. Chương trình dành cho trẻ từ 3 -5 tuổi.