0868472666
SUPER BEE

SUPER BEE

Super Bee là chương trình Anh ngữ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, cung cấp cho trẻ nền tảng Anh ngữ vững chắc, phát triển toàn diện ở 4 kĩ năng. Chương trình dành cho trẻ từ 6 - 11 tuổi. 

Xem thêm
Step up

Step up

Step Up là chương trình Anh ngữ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, áp dụng chương trình Fastrack English mua bản quyền từ Hoa Kỳ. Chương trình dành cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Xem thêm
Little Bee

Little Bee

Litte Bee là chương trình Anh ngữ dành cho trẻ vỡ lòng, làm quen với ngoại ngữ thông qua các phương pháp trực quan sinh động. Chương trình dành cho trẻ từ 3 -5 tuổi.

Xem thêm