0868472666

ENGLISH FOR TEENS 

English for Teen là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên, tiếp tục hoàn thiện các kĩ năng AnhNgữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi. 


English for Teen là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên, tiếp tục hoàn thiện các kĩ năng AnhNgữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi.