0868472666
DYNAMIC TEENS 

Dynamic Teen là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên, tiếp tục hoànt hiện các kĩ năng Anh Ngữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngoài ra còn giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp thông qua các hoạt động và tăng cường giao lưu với giáo viên nước ngoài.


Dynamic Teen là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên, tiếp tục hoànt hiện các kĩ năng Anh Ngữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngoài ra còn giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp thông qua các hoạt động và tăng cường giao lưu với giáo viên nước ngoài.