0868472666
Dynamic Teen

Dynamic Teen

Dynamic Teen là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên, tiếp tục hoànt hiện các kĩ năng Anh Ngữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngoài ra còn giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp thông qua các hoạt động và tăng cường giao lưu với giáo viên nước ngoài.

Xem thêm
English for Teen

English for Teen

English for Teen là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu niên, tiếp tục hoàn thiện các kĩ năng AnhNgữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi. 

Xem thêm