0868472666
English for Adult

Mục tiêu

English for Adult là chương trình Anh văn toàn diện cho người lớn tạo nền tảng Anh Ngữ từ căn bản đến nâng cao cho học viên. Học viên sẽ học cùng giáo viên Việt Nam và nước ngoài (cam kết ít nhất là 50% giáo viên nước ngoài).


Giáo trình
New English File (NXB Oxford)

Cấp độ & thời lượng khóa học
Chương trình gồm 6 cấp độ, mỗi cấp độ 12 tuần gồm 24 buổi học (90 phút/ buổi).

Học phí
Học phí cho 1 cấp độ 12 tuần : 2,750,000 VNĐ

Học phí đóng 1 lần và không bao gồm tiền phí giáo trình (sách giáok hoa, sách bài tập).