0868472666

ENGLISH FOR ADULTS

English for Adult là chương trình Anh văn toàn diện cho người lớn tạo nền tảng Anh Ngữ từ căn bản đến nâng cao cho học viên. Học viên sẽ học cùng giáo viên Việt Nam và nước ngoài (cam kết ít nhất là 50% giáo viên nước ngoài).

English for Adult là chương trình Anh văn toàn diện cho người lớn tạo nền tảng Anh Ngữ từ căn bản đến nâng cao cho học viên. Học viên sẽ học cùng giáo viên Việt Nam và nước ngoài (cam kết ít nhất là 50% giáo viên nước ngoài).