0868472666

KID WORLD - Flyers

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

 6

 khoá học              

30

giờ/khoá 

 20

 buổi/khoá

 Học phí 

Liên hệ tư vấn

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC KID WORLD

CAMBRIDGE ESOL: FLYERS

  • Phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ
  • Tự tin tương tác đa chiều
  • Phát triển kỹ năng thuyết trình
  • Kích thích phát triển tư duy
  • Phát triển kỹ năng hợp tác theo cặp, nhóm
  • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY

  • Level Up 5, 6