0868472666
KID WORLD - Starters

KID WORLD - Starters

Kid World là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu nhi, tiếp tục hoàn hiện các kĩ năng Anh Ngữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngoài ra còn giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp thông qua các hoạt động và tăng cường giao lưu với giáo viên nước ngoài.

Xem thêm
KID WORLD - Movers

KID WORLD - Movers

Kid World là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu nhi, tiếp tục hoàn hiện các kĩ năng Anh Ngữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngoài ra còn giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp thông qua các hoạt động và tăng cường giao lưu với giáo viên nước ngoài.

Xem thêm
KID WORLD - Flyers

KID WORLD - Flyers

Kid World là chương trình Anh ngữ áp dụng cho lứa tuổi thiếu nhi, tiếp tục hoàn hiện các kĩ năng Anh Ngữ và cập nhật các kiến thức mới, các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngoài ra còn giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp thông qua các hoạt động và tăng cường giao lưu với giáo viên nước ngoài.

Xem thêm